Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2015

celej
9005 aef5
celej
Nauczyłem się śmiać z własnego trupa.
— Andrzej Bursa
Reposted fromthe-lapis-lazuli the-lapis-lazuli vialest lest
celej
Co mnie najbardziej martwi to cały ten czas, który straciliśmy.
— Gabriel Garcia Marquez - "Sto lat samotności"
Reposted fromdeviate deviate viakejtowa kejtowa

January 27 2015

celej
Mam świra na punkcie Twojego ciała. Od zawsze. Od zawsze strasznie mnie pociągasz, nie wiem jak to robisz ale nie potrafię Ci nigdy odmówić.
— czytam30raz
Reposted fromkillme killme viakejtowa kejtowa
9413 cf6b 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viakejtowa kejtowa
celej
9576 3244
Reposted fromniewychowana niewychowana viakejtowa kejtowa
celej
3316 65bd
Reposted fromparkaboy parkaboy viasssss sssss

January 20 2015

celej
8201 3f22 500
Reposted fromgitarowaaaA gitarowaaaA viaszczypcik szczypcik
celej
KAŻDY SIĘ WSTYDZI. KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY. ŻE NIE JEST ŁADNY. ŻE ZA MAŁO WIE. I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU. KAŻDY.
— Małgorzata Halber ,,Najgorszy człowiek na świecie"

January 13 2015

celej
Chciałbym Cię nienawidzić. Chcę Cię nienawidzić. Próbuję Cię nienawidzić. Byłoby o wiele łatwiej, gdybym Cię nienawidził. Czasami myślę, że Cię nienawidzę, a potem Cię spotykam i...
— Cassandra Clare
Reposted frombeatkazz beatkazz viaucieknijmi ucieknijmi
celej
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka
Reposted fromweightless weightless viaucieknijmi ucieknijmi
celej
6373 f7b7 500
Reposted fromcenturylove centurylove viamarianna marianna
celej
Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem. Biedne nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców. Jesteś mądra. Jesteś piekielnie mądra, ty idiotko.
— Hłasko
Reposted fromblackdrama blackdrama viapatidaga patidaga
celej

A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć.

— Antoine de Saint-Exupéry
celej
3956 0cbd 500
Reposted fromtimetolove timetolove viaucieknijmi ucieknijmi

December 28 2014

celej
9399 7e27 500
chaos...
Reposted fromnivea nivea viasarkastyczna sarkastyczna
6141 741b
Reposted fromcodboy codboy viaoll oll
celej
Reposted fromprotesedentaria protesedentaria viaoll oll
I am sick, sick. Love turns, lust turns, into the death urge.
— Sylvia Plath, from a journal entry 
(via laxisme)
Reposted fromorendasophie orendasophie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl