Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2019

0002 618d 500
Reposted frommartinini martinini viawakemeupx wakemeupx
celej
2354 ec2b
Reposted fromdailylife dailylife viawakemeupx wakemeupx
celej
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortazar, "Gra w klasy"
Reposted fromjunk junk viawakemeupx wakemeupx
celej
Wie pan, kobieta, która wraca, jest już inna, niż kobieta, która odchodziła (...).
— Jacek Podsiadło
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawakemeupx wakemeupx
celej
nabrałam się na Ciebie wystarczającą ilość razy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
celej
4866 6500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawakemeupx wakemeupx
celej
7379 0619
Reposted fromjouet jouet viawakemeupx wakemeupx
celej
4606 3aca 500
Reposted fromsoftboi softboi viawakemeupx wakemeupx
celej
8793 8515
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawakemeupx wakemeupx
celej
ZRÓB TO ZANIM STRACISZ. 
0044 e701 500

July 18 2019

celej
1555 8d4e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
celej
Potrzebuje tego, żeby ktoś nie mógł się beze mnie obejść. Potrzebuję kogoś, kto zje cały mój wolny czas, moje ego, moją uwagę. Kogoś kto będzie ode mnie uzależniony. Obopólnego uzależnienia.
— Chuck Palahniuk “Udław się”

July 15 2019

celej
4681 909f 500
Reposted fromsoftboi softboi
celej
4893 84cc 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
celej
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromMacabreMadeleine MacabreMadeleine viasoftboi softboi
celej
5363 37e6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
celej
0282 87f6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
celej
0141 62af 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
celej
9998 eee0 500
Reposted fromj0e j0e vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl