Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

celej
1555 8d4e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
celej
Potrzebuje tego, żeby ktoś nie mógł się beze mnie obejść. Potrzebuję kogoś, kto zje cały mój wolny czas, moje ego, moją uwagę. Kogoś kto będzie ode mnie uzależniony. Obopólnego uzależnienia.
— Chuck Palahniuk “Udław się”

July 15 2019

celej
4681 909f 500
Reposted fromsoftboi softboi
celej
4893 84cc 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
celej
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromMacabreMadeleine MacabreMadeleine viasoftboi softboi
celej
5363 37e6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
celej
0282 87f6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
celej
0141 62af 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
celej
9998 eee0 500
Reposted fromj0e j0e vialaparisienne laparisienne
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine vialaparisienne laparisienne
celej
Jak wygląda dzisiaj Twoje szczęście?
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony vialaparisienne laparisienne
celej
3017 481a
Reposted frommisza misza vialaparisienne laparisienne
celej
Zatop nas Boże, bo nie zasługujemy na nic innego. Bo nie potrafimy ani myśleć, ani kochać, bo tego nie chcemy. Bo idziemy przez las. Pijani od słów. Głuchnąc od hałasu. Ślepnąc od świateł.
— Ślepnąc od świateł
Reposted frompastelowe pastelowe vialaparisienne laparisienne
celej
Papieros jest doskonałym przykładem doskonałej rozkoszy. Sprawia przyjemność, a nie zaspokaja.
— Oscar Wilde "Portret Doriana Graya"
Reposted fromMissMurder MissMurder vialaparisienne laparisienne
celej
7494 e382 500
2155 15eb
Reposted frommirosia mirosia viapiehus piehus
celej
7176 dbd0 500
Reposted frompiehus piehus viaakustyka-mysli akustyka-mysli
celej
mała
ty się nie rozpadaj
już i tak jest ciebie za mało
celej
Nie bądź suką jak inne. 
Takie zwykle się krzywdzi.
Reposted fromorchis orchis viaakustyka-mysli akustyka-mysli
celej
Wzięłam do ręki dziś moja rękę
Myślałam ze to za tobą tęsknie
Ale się okazało ze jednak nie
Tak bardzo brakowało mi mnie.
— Natalia Przybysz - Niebo
Reposted fromresort resort viaakustyka-mysli akustyka-mysli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl