Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2014

celej
"Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat."
— Jeremi Przybora
Reposted fromjoyce-james joyce-james viasarkastyczna sarkastyczna
celej
Nigdy nie sprawiaj, żeby ktoś był dla Ciebie wszystkim. Bo kiedy odejdzie, zostaniesz z niczym
— znalezione
Reposted fromzyta zyta viablue-velvet blue-velvet
celej
Premiera singla o 19 w Trójce. 
Reposted fromfelicka felicka viablue-velvet blue-velvet

December 25 2014

celej
3018 c5ca
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaoll oll
celej
Tumblr
Reposted fromweightless weightless viamarcinmarcin marcinmarcin
celej
jeśli chcesz
zadzwoń jutro
bez Ciebie 
umieram
— Piotr Tokarz
Reposted fromSabela Sabela viaRecklessKid RecklessKid
celej
4237 6e3f
Reposted fromaletodelio aletodelio viakoszka koszka
celej
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viapimpmyheart pimpmyheart

December 11 2014

celej
celej
9085 80fc
Reposted fromstylte stylte viahistoriahisterii historiahisterii

September 29 2014

celej
Chciałbym cię bliżej poznać.
Piękno zawsze mnie onieśmielało.
— Jacek Podsiadło
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaeazyi eazyi

September 22 2014

celej
0390 4805
Reposted fromcontroversial controversial viasmoke11 smoke11
celej
Idzie jesień, będzie psychicznie trudniej.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompiksele piksele viadrunkwhipster drunkwhipster

August 29 2014

celej

Czasami palce pragną aksamitu, a nie drzazg. Normalna potrzeba.

/Marcin Świetlicki/

Reposted frommorphia morphia viadoubleespresso doubleespresso
celej

Dobrze, że jesteś,
bo wczoraj znowu bolało mnie serce,
a ciągle nie mam pomysłu na życie.

Musisz mi pomóc,
bo od szesnastu dni pada deszcz
i życie powoli zaczyna mi się rozmywać

— Jarosław Borszewicz
celej
  Trzeba mieć dużo odwagi, żeby wyjechać naprawdę.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viadoubleespresso doubleespresso
celej
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
celej
pytasz czy ja to przeżyłem

nie
ja to umarłem
— *** (Stanisław Esden-Tempski)

August 28 2014

celej

MAREK HŁASKO DO AGNIESZKI OSIECKIEJ

Gdyby mi ktoś powiedział, gdybym miał choć odrobinę gwarancji, że będę mógł być z Tobą, choć przez rok, choć przez pół roku, a potem - śmierć, to bym pojechał do Ciebie. 
To nie melodramat; to wyznanie tego, który na pewno - najwięcej Cię kochał. 
W końcu przyjdzie taka noc. kiedy prześpisz się z innym. Ja Ci się nigdy nie podobałem, ale to inna sprawa. 
Mnie lepiej być pijanym, niż myśleć, że ta chwila w końcu przyjdzie. 
Ale jeszcze nie rób nic ostatecznego. Jesteś taka młoda. Masz jeszcze czas. Każdy chce być szczęśliwy. Ja chciałem być szczęśliwszy od innych. Ale Bóg mnie ukarał. 
Bałem się o Ciebie. Wiesz czego się bałem. Ale dzisiaj, to wszystko co nas dzieliło, nie wydaje się tak ważne.

Trzeba być bardzo pijanym, żeby moc tak pisać. 
Ale mówię Ci - gdybym miał gwarancję, że będę z Tobą chociaż rok, a potem mnie zabiją - przyjechałbym do Ciebie. 
Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
Reposted byejjnikoCajmellottibluebellklaudialucja
celej
NIE MAM DLA CIEBIE MIŁOŚCI
KTOŚ TU BYŁ PRZED TOBĄ
Reposted bywyrazobcy wyrazobcy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl