Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2020

celej
Podziwiam ludzi, którzy umieją powiedzieć: już wystarczy, dziękuję
— Maciej Wiszniewski
2737 64b2
Reposted frombrumous brumous viapoppyseed poppyseed
celej
0081 2e38 500
Reposted fromxawery xawery viapoppyseed poppyseed
celej
Może wejdziesz do łóżka. Porozmawiamy.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromrol rol viapoppyseed poppyseed

December 03 2019

celej
celej
- A jak pani sypia?
- Różnie.
- To znaczy jak?
- Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
— Marta Dzido, "Małż"
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viaensomme ensomme
celej
celej
4680 ab3b 500
ig @borkography
Reposted fromsoftboi softboi viafajnychnielubie fajnychnielubie
0253 738f 500

armustdie:

Andy Warhol, Details of Renaissance Paintings (Sandro Botticelli, Birth of Venus, 1482), 1984 / Say Anything, “Admit It!!!”, 2004

Reposted fromensh ensh viafajnychnielubie fajnychnielubie
celej
0821 6c81 500
Reposted fromnyaako nyaako viafajnychnielubie fajnychnielubie
celej
2884 1293 500
Kraków
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
celej
9869 84db 500
David Bowie floating in a boat in Bangkok, 1983 (Photo: Denis O' Regan)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
celej
8458 c591 500
Reposted fromnyaako nyaako viafajnychnielubie fajnychnielubie
celej
4668 6ce8
celej
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viablackheartgirl blackheartgirl
celej
Marek Hłasko mówił:
Chrystus chciał uzdrowić
naród
to go ukrzyżowali.
Nie należy się wygłupiać.
celej
nabrałam się na Ciebie wystarczającą ilość razy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
celej
3817 bba3 500
Serhij Żadan (tł. J. Podsiadło) 
Reposted fromciarka ciarka viablackheartgirl blackheartgirl
celej
Chciałabym, żeby się udało. 
Reposted fromlovvie lovvie viapomruki pomruki
celej
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viapomruki pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl